Điện thoại: 84 2723.521212 Email: info@mecofood.com.vn
Tiếng Việt Tiếng Anh

Đôi lời giới thiệu CÔNG TY CP XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM (MECOFOOD)

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/TW ngày 24/9/2001 của BCHTW khóa IX về chủ trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Ngày 2/4/2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã có quyết định số 54A/QĐ.HĐQT xóa tên và thực hiện sáp nhập một số đơn vị trực thuộc Công ty Lương Thực Long An vào xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí Nông Nghiệp, bao gồm: Xí nghiệp Chế biến Gạo Đặc Sản, Xí nghiệp Đầu tư Hạ tầng kinh doanh Địa ốc, Trạm thu mua chế biến Lương thực Bình Tịnh và Đội Vận Tải để tiến hành xây dựng phương án cổ phần hóa.
 

Xem thêm
logo
Chứng nhận năng lực MECOFOOD Đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình hình thành, hoạt động hơn 20 năm kể từ ngày thành lập
Hệ thống phân phối Xuất khẩu đến các quốc gia trên thế giới tại : Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ và khối EU ..... Thị trường trọng điểm
logo
Zalo
Hotline