Liên hệ

Điện thoại: 84 2723.521212 Email: info@mecofood.com.vn
Tiếng Việt Tiếng Anh

Liên hệ

- Trụ sở chính: Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm (Mecofood). 
- Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, P.6, TP Tân An, Long An 

- P.TCHC (Chị Thuyên) 02723. 825.509

- Điện thoại:

- Kinh doanh Lương Thực +84 2723.521212

- Kinh doanh bê tông +84 2723.521299

- Kinh doanh cơ khí +84 272.3826786

- Kinh doanh bao bì +84 2723. 829405 

- Fax:+84 2723.521252

- Email: info@mecofood.com.vn

- Website: www.mecofood.com.vn

- GPĐKKD số 1100664038 do sở KH&ĐT tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 18/02/2005 và thay đổi

lần thứ 16 ngày 19/05/2022

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập chủ đề
Vui lòng nhập nội dung
Zalo
Hotline