Hoạt Động Công Ty

Điện thoại: 84 2723.521212 Email: info@mecofood.com.vn
Tiếng Việt Tiếng Anh

Hoạt Động Công Ty
Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần X (2020-2025)

Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần X (2020-2025)

Ngày 28 tháng 9 năm 2020 ông Bùi Khắc Nghiễm Chủ tich Công đoàn Bộ phận xí nghiệp Lương thực Thực phẩm Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm vinh dự là một trong năm cá nhân đạt thành tích xuất sắt đại diện cho Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần X (2020-2025)

Lễ bế giảng lớp giám đốc điều hành doanh nghiệp

Lễ bế giảng lớp giám đốc điều hành doanh nghiệp

Ngày 19 tháng 9 năm 2020 Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiêp và Phát triển nông thôn II phối hợp với công ty cổ phần Xây Lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm, Công ty Lương thực Long An, Công ty Lương thực Tiền Giang tổ chức lễ bế giảng Lớp giám đốc điều hành doanh nghiệp K36

Zalo
Hotline