Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần X (2020-2025)

Điện thoại: 84 2723.521212 Email: info@mecofood.com.vn
Tiếng Việt Tiếng Anh

Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần X (2020-2025) - 28/09
03/02/2024 11:30 AM 101 Lượt xem

  Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần X (2020-2025)

  Ngày 28 tháng 9 năm 2020 ông Bùi Khắc Nghiễm Chủ tich Công đoàn Bộ phận xí nghiệp Lương thực Thực phẩm Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm vinh dự là một trong năm cá nhân đạt thành tích xuất sắt đại diện cho Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần X (2020-2025)

  Là Phó Giám đốc của xí nghiệp lương thực thực phẩm công việc có nhiều bận rộn nhưng những đóng góp của ông cho sự phát triển của công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở công ty Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm là rất đáng được ghi nhận.

  Ông Bùi khắc nghiễm chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

   

   

   

  Ông Bùi Khắc Nghiễm vinh dự nhận bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam

  Ông Bùi Khắc Nghiễm vinh dự nhận kỷ niệm chương của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam

   

   

  Tập tin:
  Zalo
  Hotline