Nghị quyết HĐQT ngày 08/04/2024 về việc chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Điện thoại: 84 2723.521212 Email: info@mecofood.com.vn
Tiếng Việt Tiếng Anh

Nghị quyết HĐQT ngày 08/04/2024 về việc chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - 08/04/2024
08/04/2024 02:23 PM 296 Lượt xem

    Nghị quyết HĐQT ngày 08/04/2024 về việc chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

    Zalo
    Hotline